மீளாவலசை

தட்டாரக்குளத்துச் சத்தியவாணி கொளப்பாக்கத்தில் மறைந்தார்

மேலஅனுப்பானடி லெட்சுமணன் ஜோத்பூரில் மறைந்தார்

திருக்கோஷ்டிக்குடி வேங்கடராமன் ஸ்ரீராம் ஹூஸ்டனில் மறைந்தார்

கேடிஆர் ரோடு ஜிப்லேஷ் கெப்ளர்186எஃப்-இல் மறைந்தார்

மீளாவலசை

ஏதாவது சொல்லவேண்டுமா? (...வாய்ல வருது..ஆ?)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s