அனிச்சப் புல்

நானொரு வினோத தாவரம்

உடல் நாணல்

மலர் அனிச்சம்

 

நானொரு வினோத வாகனம்

இலக்கு அழைக்கும்

நிறுத்தம் பிடித்துவைக்கும்

 

நானொரு வினோத எந்திரம்

மென்பொருள் தாவும்

வன்பொருள் தவழும்

அனிச்சப் புல்

ஏதாவது சொல்லவேண்டுமா? (...வாய்ல வருது..ஆ?)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s