அச்சம்தணித்தான்

மனிதக்குருதியின்

மெல்லிய துர்வாடையை

நீ அறிவாயா என்றான்

:0

ஈறுகளில் ரத்தம்கசியும்போது

உணர்ந்தேன் என்றான்

#-o

அச்சம்தணித்தான்

ஏதாவது சொல்லவேண்டுமா? (...வாய்ல வருது..ஆ?)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s